Hakkımızda
HAKKIMIZDA
            İçinde bulunduğumuz dönemde tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar küresel ve yaygın bir hal alan göç hareketleri, etkisini gösterdiği bütün yerlerde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konuların başat unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu durum, göç hareketlerini politika yapıcılar ve karar alıcılar açısından göz ardı edilemez bir konuma getirmiştir. Bu kapsamda söz konusu hareketlilikler, uluslararası koordinasyonu ve işbirliklerini etkin kılmak üzere uluslararası ilişkilerin en temel mülahazalarından biri haline gelmiştir. Çağlar boyunca bir göç rotası olmuş Anadolu coğrafyası bu dönemde de bahse konu özelliklerini giderek artan bir yoğunlukta muhafaza etmektedir.
            Ülkemizin bulunduğu stratejik konumun adeta bir sembolü ve temel unsuru olan İstanbul, her zaman göç güzergâhlarının doğu ile batı arasındaki gerçek köprüsü olmuştur. Tarih boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan ve göç hareketleriyle karşı karşıya kalmış olan İstanbul, günümüzde de taşıdığı potansiyel ve dünya metropolleri ağında sahip olduğu ayrıcalıklı konumu sebebiyle göç olgusunun en sıcak hissedildiği yerlerden biridir.  Sadece bir geçiş noktası olmasının ötesinde sayılan nedenlerden ötürü, Dünya’nın hemen her yerinden birçok sebeple ülkesini terk etmiş insanlar için yeni yaşamlarının daimi ev sahibidir.
            Ülkemizde göç sorunlarının etkin yönetimi açısından, dünyadaki örnekleri gibi, görev alanına yönelik strateji ve güncel politikaları geliştirip uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin bir kurumsal yapılanma ihtiyacına bir cevap olarak göç konusunda daha etkin politikalar belirleyebilmek ve uygulayabilmek için 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihinde ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 11 Nisan 2014 tarihinde operasyonel hale gelmiş ve 81 İlde, 148 İlçede ve yurtdışında teşkilatlanmayı hedeflemektedir.
            İl Göç İdaresi Müdürlükleri yabancılarla ilgili iş ve işlemleri 18 Mayıs 2015 günü, İl Yabancılar Şube Müdürlükleri’nden devralarak yeni işlevleriyle birlikte hayata geçmiştir. Bu tarihte hizmete başlayan İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü çeşitli sebep ve statüler ile İstanbul’da kalmakta olan yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikametlerini, Türkiye’den çıkış ve sınırdışı edilme işlemlerini, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunması ve İstanbul’da yaşayan yabancıların uyum süreçleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin sahada yürütülmesinde operasyonel bir hale gelmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde en yoğun faaliyet gösteren birim olan İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türkiye geneli toplam iş ve işlemlerin en büyük payını bizatihi yürütmektedir. Bu sebeple hizmet geliştirme ve iyileştirme noktasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne sürekli önerilerde bulunduğu gibi, diğer İl Göç Müdürlükleri’ne de uygulama örnekleri sunmaktadır.
            Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün adeta alandaki görünümü olan İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, bulunduğu konum nedeniyle yürütmekte olduğu iş ve işlemler kapsamında, uluslararası işbirliklerinde etkin bir aktör, yeniliklere açık ve uzmanlaşmayı önceleyen bir kurum, evrensel temel hak ve hürriyetler ile güvenliği bütüncül bir anlayışla ele alan sivil bir kamu otoritesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kayıt: 31.7.2015
Güncelleme:11.12.2015
Paylaş
WS05